Avtor: svdezela Datum: 7. 04. 2023

Nabirka na veliki petek

7. aprila 2023

dan Gospodovega trpljenja in odrešilne smrti

DARUJMO ZA KRISTJANE V JERUZALEMU IN V SVETI DEŽELI

Zaradi epidemije je papež Frančišek nabirko leta 2021 po vsem svetu prestavil na nedeljo, 19. septembra, po Prazniku povišanja svetega Križa (14. septembra). V Cerkvi na Slovenskem se je zbralo nad 100.000 €, kar je rekordna nabirka po letu 2000, odkar te darove Komisariat nakaže v Sveto deželo. Darovalcev se Frančiškani v baziliki Božjeg groba spominjajo vsak dan pri daritvi svete maše, še dodatno pa tudi vsak petek po križevem potu vsi udeleženci molijo za dobrotnike Svete dežele.

Letos bo Nabirka velikega petka spet na veliki petek, torej 7. aprila 2023. Sveta dežela je tako kakor tudi ves svet na preizkušnji že zaradi splošnega trpljenja in zaradi pomanjkanja romarjev v preteklih letih. Vse to je mnoge družine v Sveti deželi spravilo v revščino, osamljenost in izolacijo.

Prvi zbiralec darov za Cerkev v Jeruzalemu je bil apostol Pavel, ki piše: »Vsak prvi dan v tednu naj vsak izmed vas pri sebi daje na stran in zbira, kolikor more, tako da se ne bo zbiralo šele tedaj, ko pridem. Ko pa pridem, bom tiste, ki jih boste izbrali, s pismom poslal, da bodo odnesli vaše darove v Jeruzalem« (1 Kor 16,2-3).

Po obisku papeža Pavla VI. v Izraelu januarja 1964 je Sveti sedež izdal dokument »Nobis in animo«, s katerim uvaja za vso Cerkev Nabirko velikega petka za pomoč kristjanom v Sveti deželi. S tem se celotna katoliška Cerkev obvezuje, da duhovno, materialno in finančno podpira majhno skupnost kristjanov v Izraelu, Palestini in ostalih državah Bližnjega vzhoda.

KOMISARIAT ZA SVETO DEŽELO skrbi, da darove velikega petka, ki se zbirajo po celotnem katoliškem svetu in v Sloveniji, zbere in posreduje v Jeruzalem.

Na Komisariatu poteka tudi celoletna akcija »Šole v Sveti deželi« - zbiranje pomoči za delovanje šol zlasti na ozemlju Palestine, Libanona, Sirije in Jordanije. Lepo vas vabimo, da svoj dar v ta nemen nakažete na TRR:

SI56 0400 1004 6429 912
Komisariat za Sveto deželo
Tržaška 85
1000 Ljubljana
namen: »Šole v Sveti deželi«

Pripravil p. Peter Lavrih, ofm.
komisar za Sveto deželo