Avtor: svdezela Datum: 18. 01. 2018

Romarski kraji v Jordaniji

Romarski kraji v Jordaniji

Navedeno je najprej svetopisemsko ime (če obstaja), sicer pa tisto, ki je bolj znano:

  • Aman - glavno mesto:

Amon (danes prestolnica Amman) - (1 Mz 19,38 - izvor Amoncev; idr.; 2 Sam 10 - Davidovi boji; Ps 83,8 - mesto)

  • Severno od Amana:

Tišbe (70 km, Tell Mar Elias) - rojstni kraj preroka Elija (1 Kr 17,1).

Gerasa (50 km; od Tišb 25 km; Jerash) - v pokrajini Deseteromestje (Mt 4,25), izjemni arheološki ostanki grško-rimskega mesta.

  • Zahodno od Amana, ob reki Jordan:

Betanija - kraj krščevanja - (60 km; z gore Nebo 32 km) Betanija onkraj Jordana (Jn 1,28)

  • Jugozahodno od Amana:

Madaba - (36 km) mesto, v kateren je cerkev sv. Jurija z mozaikom, ki predstavlja romarski zemljevid Svete dežele (6. st.)

Gora Nebo - (40 km) kraj Mojzesove smrti (5 Mz 34,1 sl.)

Maheront (od Amana 70 km, od Petre 230 km; Machaerus) - kraj obglavljenja Janeza Krstnika (Mt 14,1-12 idr.)

  • Južno: med Amanom in Akabo:

Petra (od Amana 240 km; od Akabe 130 km) (svetopisemska Sela - 2 Kr 14,7 - pozneje nabatejsko mesto in starokrščansko središče.

  • Južno: ob Rdečem morju:

Akaba - (od Amana 340 km) (tu nekje je bil svetopisemsko mesto Ecjón Geber - 2 Krn 8,17).