Avtor: arhiv Datum: 2. 02. 2012

4. dan Mednarodnega kongresa komisarjev za Sveto deželo (2. februar 2012).

Na tvoja obzidja, Jeruzalem, sem postavil stražarje, ves dan in vso noč, nikoli ne bodo umolknili (Iz 62,6).

Komisarji so se po jezikovnih skupinah najprej lotili osnutka za priročnik o pastoralnih in praktičnih vidikih romanj.

V nadaljevanju pa so obravnavali temo Komunikacija v Kustodiji Svete dežele in iskali nove poti in nova sredstva, ki naj omogočijo, da bi Sveto deželo bolje poznali, cenili in ljubili.

Dr. Giuseppe Caffulli, direktor kustodijske založbe Edizioni Terra Santa (ETS) s sedežem v Milanu, je predstavil delo in nove pobude te ustanove. To so: - revija Eco di Terrasanta (Odmev iz Svete dežele), ki številnim približa delo komisarjev in utrip Svete dežele; - revija Terrasanta (Sveta dežela), ki je leta 2011 obhajala že svojo 90-letnico, med drugim pa spodbuja tudi nabirko za veliki petek in podpira projekte Associazione pro Terra Sancta (Združenja za Sveto deželo); - dnevnik na spletni strani Terrasanta.net, ki deluje že od leta 2006 in prinaša novice v italijanščini, portugalščini in angleščini; - spletni portal edizioniterrasanta.it za naročanje knjig, revij in drugih izdaj; - skrb za izdaje knjig jeruzalemskega Studium Biblicum Franciscanum (Frančiškanskega bibličnega inštituta) in tako v evropske knjigarne odpirajo pot knjigam, ki poglobljeno obravnavajo teme iz Svete dežele, krščanstva, judovstva in islama, medverskega dialoga, Bližnjega Vzhoda, biblične arheologije, duhovnosti idr.; - revija The Holy Land Review o Sveti deželi v angleščini; - knjigarna Libreria Terra Santa, ki so jo odprli v Milanu; - številne razstave in kulturne dogodke; - tiskovni urad za informacije o delu založbe in Sveti deželi s fotografskim idr. gradivom; - z letom 2012 začenjajo projekt e-knjig in spletne knjigarne (libreriaterrasanta.it);

Komisar iz Brazilije, br. Jorge Hartmann, pripravlja izdajo revije Terrasanta v portugalščini. Revija bo dobrodošla posebej pri vse številnejših brazilskih romarjih.

Za njim je špansko izdajo revije Tierra Santa predstavil direktor, br. Emilio BĂĄrcena, predvsem njeno zgodovino vse od leta 1921.

Francosko izdajo revije, La Terre Sainte, pa je živahno predstavila glavna urednica Marie-Armelle Beaulieu, ki je orisala razvoj in načrte revije in komisariata; željo po povezovanju z drugimi francosko govorečimi deželami in načrte za pripravo elektronskih izdaj.

Popoldne je p. Jerzy Kraj, direktor ustanove, predstavil delo Christian Information Center, CIC (Krščansko informacijsko središče), ki že od leta 1973 obvešča romarje in medije o urniku odpiranja svetišč, času bogoslužja in raznih prireditev, v svojih prostorih pa gosti razna ekumenska in druga srečanja, razstave in dogodke. V istih prostorih je tudi ustanova Fanciscan Pilgrims Office, FPO (Frančiškanski romarski urad), ki med drugim skrbi za to, da romarji lahko rezervirajo prostor in čas za bogoslužje in molitve na svetih krajih. Nedaleč stran od CIC je Franciscan Corner (Frančiškanski kotiček), knjigarna Isti p. Jerzy Kraj je odgovoren tudi za novejšo ustanovo Franciscan Media Center, FMC (Frančiškansko središče za medije), ki od leta 2008 pripravlja televizijske prispevke in multimedijsko gradivo za medije z namenom pripovedovati o Sveti deželi v podobah. Tako posreduje sliko in glas jeruzalemske Matere Cerkve in domačih kristjanov.

Popoldan se je nadaljeval s pogovorom med Kustosom in komisarji in z delom na osnutku priročnika za delo komisarjev, ki so ga predali posebni komisiji v potrditev.

Ob sklepu so se udeleženci zbrali k somaševanju, ki ga je vodil apostolski nuncij za Sveto deželo, msgr. Antonio Franco (na fotografiji). Poleg svečnice, Jezusovega darovanja v jeruzalemskem templju so obhajali tudi dan posvečenega življenja. Nuncij je v homiliji najprej zaželel prisrčno dobrodošlico komisarjem tudi v imenu Svetega sedeža in se njim in frančiškanom zahvalil za ves trud in delo. Poudaril je, da gre za čudovito delo: bogato izročilo romanj, sprejem romarjev, služenje pri bogoslužju in na socialnem in ekonomskem področju v domači Cerkvi. Komisarji pa prispevajo svoj delež z navduševanjem za romanja, na katerih naj verniki za vse domače postajajo žive priče srečanja s Kristusom. Ob dnevu posvečenega življenja pa je spomnil, da so vsi redovniki, ki pomagajo Kustodiji, na poseben način posvetili svoje življenje službi na teh krajih v imenu vse Cerkve.

Zvečer so predstavili dvojni DVD z naslovom Tra i popoli di Dio: incontri oltre i muri (Med Božjimi ljudstvi: srečanja prek zidov), ki sta se ga udeležila tudi dr. Meir Margalit, ustanovitelj ICAHD - Israeli Committee Against House Demolitions (Izraelski odbor proti rušenju hiš) in svetnik mestne občine Jeruzalem ter dr. Chiara Tamagno, predsednica Združenja Ponte di Pace (Most miru), ki je tudi poskrbela za izdajo tega dela (predstavitev: angleška, italijanska).

Povzetek članka na strani Kustodije.

Ob tem lahko dodamo, da Slovenski komisariat za Sveto deželo svoje prispevke objavlja v reviji Brat Frančišek in da je pripravil že drugi natis knjige Vodnik Sveta dežela. Prav tako skrbi za dobrodelne akcije za Sveto deželo.