Avtor: arhiv Datum: 23. 01. 2012

Tretji mednarodni kongres komisarjev za Sveto deželo

Od 30. januarja do 4. februarja se bodo zbrali ambasadorji Svete dežele.Od ponedeljka, 30. januarja, do sobote, 4. februarja, bo v Jeruzalemu potekal 3. mednarodni kongres Komisarjev za Sveto deželo. Gre za pomembno srečanje, ki se vključuje v že utečena občasna srečanja. Komisarji so povabljeni na medsebojno srečanje, ki je prilika, da si izmenjajo izkušnje in se seznanijo z novostmi, ki zadevajo Kustodijo Svete dežele.

Komisarji za Sveto deželo so kot taki postavljeni že od leta 1421 in so dragocena vez s Kustodijo, lahko bi rekli, da so njeni ambasadorji v drugih deželah. Danes jih je 84 v 44 državah. Vztrajno si prizadevajo za pomoč Kustodiji: pomagajo pri zbiranju sredstev za njeno delovanje; skrbijo, da bi čim širši krog spoznal delo in prizadevanja Kustodije in kristjanov v Sveti deželi; se trudijo, da bi kristjani po svetu vzljubili svete kraje, zato tudi pripravljajo romanja v te kraje in iščejo poklice, ki bi pomagali pri delu na svetih krajih. Kakor so v Kustodiji (Varuštvu) že skoraj osemsto let frančiškani, tako so tudi komisarji za Sveto deželo bratje frančiškani. Tudi pri nas v Sloveniji je Komisariat za Sveto deželo in komisar, p. Peter Lavrih.

Mednarodni kongres je pomembno in skrbno pripravljeno srečanje, ki ga je Diskretorij določil za vsakih 6 let. Njegov namen je, da bi se seznanili z razmerami v Kustodiji in v komisariatih, da bi se med različnimi stranmi utrdilo in okrepilo sodelovanje. Prav s tem namenom je bil na pobudo prejšnjega kongresa leta 2006 pred nekaj meseci ustanovljen nov kustodijski urad za koordinacijo med komisarji za Sveto deželo, ki ga vodi brat Giorgio Vigna. Ta povsem nova ustanova naj pomaga vodstvu Kustodije pri pripravi kongresov in pri stikih s komisarji in raznih pobudah zanje.

Na letošnjem kongresu pričakujejo 110 udeležencev z vsega sveta. Ves čas bo navzoč tudi generalni minister, vrhovni predstojnik frančiškanov, brat JosĂŠ Rodriguez Carballo, in seveda predstavniki vseh pomembnih odborov Kustodije. To bo skupnost najrazličnejših jezikov in kultur, a povezana v skupni službi Sveti deželi.

Program predvideva 21 delovnih skupin, ki bodo oblikovale vprašanja z različnih področij za delo v treh jezikovnih skupinah: italijanski, angleški in španski. Glavne tri teme bodo: ekonomski položaj Kustodije in prispevek Komisarjev, novi načini obveščanja Kustodije in pastoralni in praktični vidiki pri pripravi romanj, ki naj bi jih zbrali v nekakšnem priročniku za komisarje.

Vsi komisarji so že prejeli osnutek, ki ga bodo po jezikovnih skupinah še poglobili in oblikovali, dokončno pa ga bo potrdila za to določena komisija, končno pa še Diskretorij in generalni minister reda.

Poleg tega bo kongres pripravil sklepni dokument, ki ga bodo predložili za to določeni komisiji, kjer bodo vse to povzeli v točke, ki bodo zavezovale obe strani, Kustodijo in Komisariate.

Povzetek italijanskega članka z uradne strani Kustodije [tukaj]. Prim. tudi druge podatke in posnetek (ponekod lahko izberete vsebino tudi v drugih jezikih).