Avtor: arhiv Objavljeno: 30. 11. -1

DAROVI VELIKEGA PETKA ZA SVETO DEŽELO

Po vsem katoliškem svetu se na VELIKI PETEK zbirajo darovi za SVETO DEŽELO: DAROVI ZA BOŽJI GROB!DOBRODELNOST IN RADODARNOST €“ NAŠA ODLIKA!

Končno so stanovanja za kristjane v Betfage na Oljski gori že naseljena. Romarji smo jih lahko videli ob letošnjem romanju v Sveto deželo. Lepo naselje. Naš slovenski delež v tej široki dobrodelni akciji je eno stanovanje in pol. Toliko smo namreč z dobrodelnimi akcijami in zbiranjem pomoči v treh letih spravili skupaj in darovali kristjanom v Sveti deželi. In kaj se je še zgodilo ob tistem ogledu hiš v Betfage? Romarica, gospa Dragica je rekla: Zdaj bom pa vedela, kam gredo naši darovi za Sveto deželo. Do sedaj sem položnice mirno metala v koš! Lepo in prav, da se človek prepriča, kam gre pomoč, ki jo drugim dam in si odtrgam od svojega. Zopet velja: Eno spoznanje več, en predsodek manj! V letu 2010 ste verniki v šestih slovenskih (nad)škofijah zbrali kar 73.900,00‚Ź kot DAR ZA BOŽJI GROB. Poleg tega še akcija za šole v Sveti deželi (Betlehem) in dar KOMISARIATA ZA SVETO DEŽELO (čisti dohodek)35.000,00‚Ź. Če romate v Sveto deželo s KOMISARIATOM ZA SV. DEŽELO, prispevati svoj dar tudi kristjanom v Sv. deželi!

Na veliki petek: Darovi za Božji grob! Letos 22. aprila 2011!

Šele po obisku papeža Pavla VI, januarja 1964, je Sveti sedež izdal dokument Nobis in animo, s katerim uvaja za vso Cerkev nabirko velikega petka, imenovano tudi Venerdi santo, za pomoč kristjanom v Sveti deželi. S tem se je celotna katoliška Cerkev obvezala, da bo majhno skupnost kristjanov v Izraelu, Palestini in ostalih državah Bližnjega vzhoda podpirala, saj so v resnici manjšina. V Izraelu ne dosegajo niti 2% udeležbe na prebivalstvu. Takšno potrebo po materialni podpori kristjanov v Jeruzalemu je videl že apostol Pavel, ko v 1 Kor 16, 1-4, piše Glede nabirke za svete pa storite tudi vi, kakor sem naročil Cerkvam v Galatiji. Vsak prvi dan v tednu naj vsak izmed vas pri sebi daje na stran in zbira, kolikor more, tako da se ne bo zbiralo šele tedaj, ko pridem. Ko pa pridem, bom tiste, ki jih boste izbrali, s pismom poslal, da bodo odnesli vaše darove v Jeruzalem. Če pa bo vredno, da bi šel tudi jaz, bodo potovali z menoj. Zbiranje darov v Sloveniji poteka tako kot drugod v Cerkvi: nabirka Velikega petka, ki se zbira po župnijah se odda na škofije. Te pa izročijo Komisariatu za Sveto deželo in ta odda v Jeruzalem. Naj ne bomo skromni v svoji darežljivosti za leto 2008; o tem pričajo podatki. Skupni dar slovenskih škofij je bil 68.469‚Ź in poleg tega še posebna akcija za šole v Palestini zbrana preko Komisariata za Sveto deželo, dodatno še 43.557‚Ź. Torej skupaj krepka stotka, bi rekli.

Za kaj se porabijo vaši darovi?

Nadzor nad darovi imata dve instituciji: Ekonomat Kustodije Svete dežele in Kongregacija Svetega sedeža za vzhodne cerkve. Iz preglednega poročila natančno vidimo, kaj se s temi sredstvi ustvarja.

EIN KAREM

Še vedno je v delu dostop do svetišča Obiskanja Marije pri Elizabeti v Ein Karemu. Dolgo stopnišče, do 200m se prenavlja skupaj z infrastrukturo za romarje, atrij svetišča in vzporedna izkopavanja. V bližini Ein Karema, pri Sv. Janezu v puščavi, pa so zagledali luč sveta antični zidovi in za njimi ureditev skromnih bivališč za romarje, ki bi želeli biti v puščavi. Morda za nekaj časa kot eremiti, puščavniki in si okrepiti dušo z Duhom Janeza Krstnika.

BETANIJA

Pri Lazarju v Betaniji se bodo kmalu zasvetile stare ruševine iz bizantinske dobe, ki bodo kot obnovljeni prostori na voljo romarjem, kot so zakristija, sprejemnica za romarje, prostori za molitev in branje Božje besede.

BETLEHEM

V letu 2007 je bila dokončana nova cerkev ob votlini Mleka v Betlehemu. To delo je zahtevalo še velika restavratorska dela ob sami bizantinski votlini. Postavljen je tudi samostan za sestre, ki vzdržujejo večno molitev pred Najsvetejšim.

JERUZALEM

Prav na Kalvariji je postavljena nova osvetlitev, ki pa je zaradi Status quo zahtevala veliko previdnost zaradi lastništva ostalih krščanskih skupnosti. Čisto praktična gradnja za romarje pa so prepotrebni prostori za romarsko higieno. V atriju bazilike Božjega groba je ta nujnost klicala že leta, da se uredi. In ker je Status quo, pomeni, da je potreben pristanek vseh krščanskih lastnikov. Šele potem steče gradnja. Upati je, da bodo dokončali še v teku letošnjega leta. V samostanu Sv. Odrešenika je tudi poseben bolniški oddelek za brate frančiškane iz Kustodije, ki deluje že od leta 1955. Dotrajanost kliče po prenovi in ta se je začela.

JAFFA

Pri Sv. Petru v Jaffi je utrip verskega življenja popolnoma drugačen kot v Jeruzalemu. Tu je poleg romarjev tudi živa župnija, ki jo sestavljajo tudi kristjani €“ tujci, delavci v Izraelu. Za arabske kristjane pa se pripravlja projekt stanovanj, seveda z lastno finančno udeležbo, ker ti kristjani, ki so Izraelski državljani, niso revni v primeri s Palestino, lažje sami prispevajo. Kustodija pripravlja krščansko naselje posebej zato, da jim reši stanovanjski problem in še naselje samo si uredi krščansko okolje sredi večinskega judovskega prebivalstva.

MAGDALA

Staro ribiško mesto ob Genezareškem jezeru hrani veliko bizantinskih ostankov. S temi so se spoprijateljili arheologi in sodelavci Biblične šole iz Jeruzalema, da bi za obiskovalce izbrskali oprijemljive sledi iz Jezusovega življenja.

NAZARET

V Marijinem mestu ob baziliki oznanjenja so že dokončana stopnišča, ki omogočajo pretok romarjev in marijanske procesije ob sobotah. V decembru 2008 je dokončana dela blagoslovil kustos Sv. dežele. V sosednjem antičnem mestu Seforis so se pokazale ruševine stare Marijine cerkve. Do začetka izkopavanj je potrebno še nekaj časa. Postopek z dokumenti in lastništvom tudi v Izraelu potrebuje svoj čas.

SEBASTIYA (NABLUS)

Tudi na palestinskem ozemlju Samarije , prav v starem naselju Sebastiya, kjer se nahaja nekdanja križarska katedrala, se začenjajo izkopavanja in utrjevanje zgradb.

GORA NEBO (Jordanija)

Mojzesova bazilika na gori Nebo je bila do lanskega leta skromno svetišče, ki je po odkupu in odkritju leta 1932 hranilo sijajne mozaike. Očitno je bilo vsakemu romarju, da je te bisere potrebno urediti tako, da bodo znova zasijali v preurejenem svetišču. Dela obnove in prenove že potekajo in kaže, da bodo vsaj še kakšno leto.

DELO Z MLADINO

Poleg prej omenjenih projektov, ki se nanašajo na vzdrževanje ali obnovo svetih krajev, je pa skrb Kustodije za živo Cerkev na enako pomembnem mestu. Kustodija letno daje 300 štipendij za krščanske študente na univerzah: Betlehem, hebrejska univerza v Jeruzalemu in Haifi, Bir Zeit in Amman.

DELO ZA DRUŽINE

Največjo uslugo lahko nudi Kustodija krščanskim družinam s preskrbo stanovanj. Vedeti je namreč potrebno, da država Izrael zelo dobro oskrbuje svoje nove naseljence, Jude, z vsem potrebnim, najprej s stanovanji in potem še z ostalim. Kristjani pa, čeprav so izraelski državljani na področju Izraela, pri teh projektih ne pridejo na vrsto. Sploh pa, da ne govorimo za področje Palestine, kjer se muslimanska oblast zanje ne zanima. Torej: stanovanjska gradnja! V Betlehemu je to 20 apartmajev za revne krščanske družine. Že zgoraj omenjeni projekt v Jaffi se imenuje The Franciscan Neighborhood, ki bo velik kar 124 apartmajev. V Nazaretu ima naselje ime Housing Projekt in Nazareth, ki je samo 2 km oddaljen od bazilike Oznanjenja in bo imel kar 80 apartmajev. V Jeruzalemu je za kristjane že iz otomanskih časov 300 hiš, ki jih niso smeli imeti v svoji lasti in zato je lastnik Kustodija. Že v letu 2007 se je začela postopna obnova starih hiš, ki še traja.

ZNANOST IN KULTURA

Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalemu, ki opravlja postdiplomsko znanstveno delo na področju bibličnih in arheoloških ved, omogoča štipendije za 30 študentov letno posebej za študente iz revnih škofij. Popolnoma novo središče za sodoben način apostolata pa je Franciscan Media Center, ki začenja nov način oznanjevanja s pomočjo sodobnih medijev. Prav tako je odprto novo področje s posebni poudarkom na glasbenem izpopolnjevanju z mednarodno izmenjavo, to je Magnificat. Udeleženih je 210 študentov in 25 profesorjev.

ZUNAJ IZRAELA IN PALESTINE

Pri vseh delih in dejavnostih znotraj ožje Svete dežele, še pogled na širše področje. V Pavlovem letu so v Damasku začeli z gradnjo novega Pavlovega spomenika, ki vsebuje krščansko središče in samostan. V Aleppu bo zgrajena hiša za otroke najdenčke. V Latakiyi je v delu še obnova antične cerkve (stara Laodiceja v Siriji).

Pregled dela, ki ga opravlja Kustodija Svete dežele in je uradno poročilo z odgovornostjo za darove, ki jih krščanski svet namenja kristjanom na Bližnjem vzhodu. S tem je dano priznanje vsem dobrotnikom, ki so morda svoj dar namenili neki dobrodelni ustanovi, čeprav niso natančno vedeli, kje bo pristal.

Tudi letošnji Veliki petek nas bo zbiral ob spominjanju Gospodovega trpljenja in njegove smrti na križu. To bo tudi najtesnejša vez z deželo v kateri se je ta odrešenjska drama tudi zgodila.

Pripravil p.Peter Lavrih, ofm, cts.