Avtor: arhiv Objavljeno: 7. 09. 2008

Letni romarski načrt za Sveto deželo

Okvirni načrt skupin brez datumov, ki velja za vsako leto.

1 - FEBRUARSKA skupina v času zimskih počitnic. Program vsebuje Egipt, Sinaj, Jordanijo, Izrael in Palestino v dveh tednih. Prvi teden je romarska pot skozi kraje Stare zaveze (Egipt, Sinaj, Jordanija), drugi teden je Izrael in Palestina. Možna je udeležba na obeh programih ali samo na enem.

2 - PRVOMAJSKA SKUPINA je na vrsti konec aprila in v začetku maja; samo Izrael in Palestina.

3 - JULIJSKA skupina v poletnih šolskih počitnicah.

4 - OKTOBERSKA skupina v drugi polovici oktobra s programom kakor v FEBRUARJU.

5 - NOVOLETNA SKUPINA gre na pot takoj po Božiču in se vrne takoj po novem letu

POSEBNI ODHODI ZA ZAKLJUČENE ŽUPNIJSKE SKUPINE so možni po dogovoru. Velikost takšne skupine je nad 30 udeležencev.