Avtor: arhiv Objavljeno: 30. 11. -1

Predstavitev Društva prijateljev Svete dežele

Ko je bilo januarja 1996 ustanovljeno društvo PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJI, so se pričele uresničevati na društveni ravni mnoge želje romarjev in romaric v Jezusovo domovino. Največja želja je vedno potem, ko se skupina vrne domov: ostati povezani v veliko družino, ki je doživljala Jezusove kraje s Svetim pismom in lepim bogoslužjem. DRUŠTVO PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJI Zakaj DRUŠTVO? Človek je družbeno bitje, koliko bolj je to tudi kristjan. Družiti se, pomeni prihajati skupaj, združevati dobrine zato, da bi drugim pomagal, pa čeprav zelo skromno. Zavest o povezanosti in pripadnosti je temelj društva. Zakaj PRIJATELJEV? Romanje v Sveto deželo še nikdar ni bilo seštevek oseb, ki bi tvorile skupino. Romarska skupina je postala skupina prijateljev. Še eno prijateljstvo se je pričelo: to je prijateljstvo do krajev v Jezusovi domovini. Ti kraji, ki smo jih obiskali, nas znova obiskujejo pri poslušanju božje besede pri sv. maši. Zakaj SVETE DEŽELE? Kadar se vrnemo s turističnega potovanja, prinesemo s seboj določen spominček, celo ob povratku z gora in s počitnic. Spominki iz Svete dežele so povsem drugačni. Za romarja so sveti in tudi za tiste, ki smo jih jim izročili. Tudi na ta način ohranjamo povezavo z Jezusovo domovino. Apostol Pavel pa v svojem naročilu kristjanom drugod po svetu naroča, naj podpirajo "svete v Jeruzalemu". Društvo usmerja svojo dejavnost ravno tej podpori. Zakaj V SLOVENIJI? Pred slovensko osamosvojitvijo je bila skrb za Sveto deželo na ramenih in odgovornosti Komisariata za Sveto deželo v Zagrebu. Po osamosvojitvi je ta naloga pripadla slovenskemu Komisariatu za Sveto deželo. Širine povezav med skupinami v smislu društvenega delovanja je sedaj prevzelo Društvo prijateljev Svete dežele. KAKO POSTATI ČLAN DRUŠTVA? Stvar je enostavna. Izpolniti je treba PRISTOPNO IZJAVO, jo podpisati in poslati na sedež društva. Osnovne pravice in dolžnosti članov društva so enake, kot jih daje Zakon o duštvih. Osnovni namen društva je poglabljanje v Sveto pismo, izobraževanje, spoznavanje bibličnih krajev in dežel, dobrodelno delovanje - pomoč kristjanom in krščanskim organizacijam v Sveti deželi. Društvo se financira s članarino (20‚Ź), z darili, s prostovoljnimi prispevki sponzorjev in z drugimi viri. Tako bodo darovi društvu šteti kot odbitek pri davčnih obveznostih, ki jih imate do države Slovenije. (TRR: 05100-8010149684) Društvo organizira izobraževalna potovanja v kraje, ki so povezani s krščansko, svetopisemsko in umetnostno zgodovino. Člane društva povezuje revija Brat Frančišek, ki je revija za Frančiškovo svetni red in tudi za člane Društva prijateljev Svete dežele. Ustanovitelji Društva prijateljev Svete dežele v Sloveniji se veselijo Vaše odločitve za vstop v društvo. Pošljite izponjeno PRISTOPNO IZJAVO na sedež društva in upravni odbor Vas bo uvrstil med člane društva.